Aktuell Erausfuerderungen an Defien

Säit dem Unhuele vun der Kannerrechtskonventioun vun der Generalversammlung vun de Vereenten Natioune virun iwwer drësseg Joer hunn d’Kannerrechter sech vill weiderentwéckelt. Dës Fortschrëtter däerfen awer net déi grouss Erausfuerderungen an déi nei Defie vergiessen doen, déi oft un d’Entwécklung vun der Gesellschaft oder un déi ekonomesch Situatioun, an deenen d’Kanner liewen, gebonne sinn.

 

Hei liest Dir weider Informatiounen:

Aktualiséiert