Hëllef fir Kanner a Famillen

D’Prinzipie vun der Konventioun fir de Schutz vun de Mënscherechter an de Grondfräiheeten an d’Prinzipie vun der UN-Kannerrechtskonventioun bestëmmen d’Hëllefsmoossname fir Kanner a jonk Erwuessener, déi an Nout sinn, an hir Famillen. An dëse Konventioune sinn och d’Prinzipie vun der Adoptioun festgeschriwwen.

Et ass zum Wuel vum Kand (nom Art. 3 vun der Kannerrechtskonventioun), wann d’Hëllefsmoossname vun den ëffentleche Verwaltungen an de konventionéierte Prestatairen ëmgesat ginn. Et ass och zum Wuel vum Kand, wann de Ministère d’Adoptiounen zu Lëtzebuerg geréiert.

 

Hei liest Dir weider Informatiounen:

Aktualiséiert