Enseignement secondaire

Zu Lëtzebuerg gëtt den Enseignement Secondaire vun den ëffentleche Schoulen (an der Haaptsaach Lycéeën), Privatschoulen, déi déi offiziell Programmer vum Ministère applizéieren, Privatschoulen, déi no anere Programmer funktionéieren, an den Europaschoulen assuréiert.

Déi ëffentlech Lycéeën adresséieren sech u Jugendlecher vun zwielef Joer un. Bis siechzéng Joer ass ee schoulflichteg. E komplette Lycéeszyklus (ouni Widderhuelung vun enger Klass) dauert siwe Joer.

Am ëffentlechen Enseignement gëtt et:

  • den Enseignement secondaire classique (ESC);
  • den Enseignement secondaire général (ESG);
  • den Enseignement européen;
  • den Enseignement international;
  • den Enseignement international anglophone (Cambridge);
  • den Enseignement germano-luxembourgeois.

De sozialen, linguisteschen an technologesche Wandel vun der Gesellschaft huet eng Lycéesreform néideg gemaach. Dës Reform gouf am Juli 2017 gestëmmt. Zil ass, jiddwer Schüler d’Chance ze ginn, déi fir hie beschtméiglech Qualifikatioun ze erreechen, dëst op Basis vu senge Fäegkeeten an Intressien an onofhängeg vu sengen Originnen.

 

Hei liest Dir weider Informatiounen:

Aktualiséiert