Bildungspolitik

De Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend ass déi Verwaltung, déi d'Politik vun der Regierung an de Beräicher Bildung, Kanner a Jugend ausschafft an duerchféiert.

Onofhängeg dovun, ob et sech ëm déi formal oder net-formal Bildung handelt – eng sozial gerecht an héichwäerteg Erzéiung a Betreiung sinn onëmgänglech, wann een all Kand, all Jugendlechem an all Erwuessenem déiselwecht Zukunftschancë wëll bidden.

 

Hei fannt Dir weider Informatiounen:

Dernière mise à jour