EDI – Ären Infomagazin iwwer d’Educatioun

EDI-Infomagazin fir Elteren 01/2024

EDI-Infomagazin fir Elteren, de Magasinn iwwer d’Educatioun, déi sech un d‘Eltere riicht, ass eng Publikatioun vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend.

En informéiert iwwer déi sëllege Reformen a Verbesserungen, déi an alle Beräicher, fir déi de Ministère zoustänneg ass, ëmgesat goufen. Zil ass et, Iech als Elteren iwwer d’Evolutiounen am Beräich vun der Schoul, den Educatiouns- a Betreiungsstrukturen, der Aarbecht mat der Jugend, der Beruffs- an der Erwuessenebildung asw. ze informéieren.

Op déi Aart a Weis kënnt Dir Iech méi staark un den Efforten, déi realiséiert ginn, bedeelegen, fir Ärem Kand besser Zukunftschancen ze erméiglechen.

Den EDI gëtt iwwer d’Crèchen, an deenen hir Kanner ageschriwwe sinn, un d’Eltere verdeelt. D’Elteren, deenen hir Kanner an der Grondschoul, am Lycée, an der Beruffsausbildung an an de Kompetenzzentere sinn, kréien den EDI per Post heemgeschéckt.

 

Aktuell Ausgab:

EDI-Infomagazin fir Elteren N° 1 - 2024 (PDF)

  • Kinderwoche: Lernen, ein Kinderspiel!
  • Législature 2023-2028 : AGIR à tous les niveuax
  • Santé mentale : 750 secouristes en action

 

All d’Ausgabe kënnen hei digital erofgeluede ginn.

Fir d’Redaktiounsekipp ze kontaktéieren: communication@men.lu

 

Aktualiséiert