Basis-Ausbildung fir Erwuessener

Besser schreiwen, liesen oder rechne léieren

D’Basis-Ausbildung ass gratis. Se gëtt op Franséisch oder Däitsch ugebueden.

Et gëtt zwou Formullen:

 • D’Basis-Ausbildungs-Coursë riichte sech un e Grupp vun erwuessenen Apprenanten, déi dee selwechte Programm suivéieren.
 • An de Basis-Ausbildungs-Ateliere gëtt a klenge Gruppe mat engem individualiséierte Programm geléiert.

All Trimester ginn nei Sessiounen an deene verschiddene Regioune vum Land op: Woltz, Ettelbréck, Waarken, Iechternach, Kierchbierg, Belval.

D’Admissioun erfollegt no enger Séance de guidance, an där déi individuell Kenntnisser an de perséinleche Projet vun den Apprenanten/Apprenanteë berücksichtegt ginn.

Dës Coursen an Ateliere riichte sech un:

 • Persounen, déi Ufänger an der Alphabetiséierung an der däitscher oder franséischer Sprooch sinn
 • Persounen, déi an der däitscher oder franséischer Sprooch alphabetiséiert sinn an hir Basiskompetenze wëllen erweideren:
  • liesen
  • schreiwen
  • rechnen
  • an enger Welt navigéieren, déi ëmmer méi digitaliséiert ass

De Léier-Rhythmus ass un déi sozio-professionell Situatioun ugepasst. E kann tëschent 2 a 6 Stonnen d’Woch variéieren.

D’Basiskompetenze stellen e stabilt Fundament fir spéider, méi autonom a méi fortgeschratten Apprentissagen duer.

Et gëtt och Associatiounen oder Gemengen, déi Coursen ubidden.

Aschreiwung

Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend

Service de la formation des adultes
Cellule de l’orientation
Maison de l’orientation
29, rue Aldringen
L-1118 Lëtzebuerg

 • E-Mail: sfa@men.lu
  Telefon: (+352) 8002-4488
  Postadress: L-2926 Lëtzebuerg

Ëffnungszäite vum Guichet

méindes: 13:00 - 17:00 Auer

dënschdes - freides: 10:00 - 12:00 Auer an 13:00 - 18:00 Auer

Aktualiséiert