Individuelle Formatiounscongé

Den individuelle Formatiounscongé ass e Spezialcongé, deen et den interesséierte Persounen erméiglecht:

 • u Coursen deelzehuelen, sech op Exame virzebereeden a se dann ofzeleeën; oder
 • all aner Aktivitéit ze maachen, déi mat enger eligibeler Formatioun a Verbindung steet.

D’Formatioun gëtt dëse Persounen d’Méiglechkeet:

 • hirem Beruffsliewen eng nei Richtung ze ginn;
 • hir Kompetitivitéit ze verbesseren;
 • hir Kenntnesser ze perfektionéieren.

Betraffe Persounen

Betraff sinn all Persounen, déi am Privatsecteur berufflech täteg sinn, d. h.:

 • Salariéen;
 • Selbstänneger;
 • Persounen, déi fräiberufflech täteg sinn.

Vun dësem Congé kënnen ausserdeem Persoune profitéieren, déi sech op eng Meeschterschaft oder op en nationale resp. internationale Concours am Zesummenhang mat der Promotioun vun der Beruffsausbildung virbereeden an dorunner deelhuelen. Dat selwecht gëllt och fir eng Begleetpersoun pro Kandidat. Als Begleetpersoun gëllt eng Persoun, déi am berufflechen Domaine vum Kandidat, deen un der Meeschterschaft oder um Concours deelhëlt, spezialiséiert ass. D’Begleetpersoun muss an der Lag sinn, de Kandidat, dee se ënnerstëtzt, ze beroden an ze iwwerwaachen.

Eligibel Formatiounen

Eligibel sinn all d’Formatiounen, déi zu Lëtzebuerg oder am Ausland ugebuede gi vun:

 • de Beruffschamberen;
 • de Fondatiounen, natierleche Persounen a privaten Associatiounen, déi vum Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend agreéiert sinn;
 • den Institutiounen:
  • déi de Statut vun enger ëffentlecher oder privater Schoul hunn a vun de staatlechen Autoritéiten unerkannt sinn;
  • a Certificaten ausstellen, déi vun deene selwechten Autoritéiten unerkannt sinn;
 • de Gemengen;
 • de Ministèren, Verwaltungen an ëffentlechen Etablissementer.

Fir den individuelle Formatiounscongé komme keng Formatiounen a Fro:

D’Formatioun muss keen direkte Bezuch zu der jeeweileger Aarbechtsplaz hunn. Si ka wärend der Aarbechtszäit, owes oder de Weekend stattfannen.

Méi Informatiounen iwwer den individuelle Formatiounscongé an déi entspriechend Formulairë fannt Dir op guichet.lu.

Aktualiséiert