Coursen an Examen, fir d’Lëtzebuerger Nationalitéit ze kréien

Wien d’Lëtzebuerger Nationalitéit wëll kréien, muss Lëtzebuergesch kënnen. Duerfir ginn et Coursen, déi mat engem Examen ofgeschloss ginn.

Wie gär d’Lëtzebuerger Nationalitéit hätt, muss de „Sproochentest“ fir Lëtzebuergesch am Institut national des langues Luxembourg (INLL) maachen. D’Lëtzebuergeschcoursë vum INLL an d’Lëtzebuergeschcoursen, déi de Service de la formation des adultes a seng Partner organiséieren, bereeden op den Exame vir, deen den Niveau A2 am Mëndlechen a den Niveau B1 am Héierverstoen erfuerdert.

Fir d’Lëtzebuerger Nationalitéit ze kréien, muss een de Certificat „Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg“ virweisen. De Certificat gëtt vum Service de la formation des adultes fir déi Leit ausgestallt, déi un dësem Cours vu 24 Stonnen deelgeholl oder en Examen an där Matière gemaach hunn.

D’Coursen an d’Examen op Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch oder Englesch befaassen sech mat dësen Themen:

  • d’Grondrechter vun de Bierger (6 Stonne Cours – 10 Froen);
  • staatlech a kommunal Institutioune vum Grand-Duché (12 Stonne Cours – 20 Froen);
  • d’Geschicht vum Lëtzebuerger Land an d’europäesch Integratioun (6 Stonne Cours – 10 Froen).

Den Examen gëtt um Computer gemaach a besteet aus Multiple-Choice-Froen. Den Exame gëtt an der Stad organiséiert; d’Coursë sinn an der Stad, zu Esch/Uelzecht an zu Dikrech.

Leit, déi zënter méi wéi 20 Joer am Land wunnen, gi vum Sproochentest a vum Cours respektiv Examen Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg befreit. Si mussen un engem Lëtzebuergesch-Cours deelhuelen, deen als Zil huet, eng Aféierung an dës Sprooch am mëndlechen Ausdrock a mëndleche Verständnis ze bidden.

Spezifesch Coursë mat der Bezeechnung „Cours pour la nationalité (au moins 20 ans de résidence au Luxembourg, loi du 08/03/2017, art. 28)” gi vum Service de la formation des adultes oder senge staatlech konventionéierte Partner organiséiert.

Et ass och méiglech sech an all aner Lëtzebuergesch-Cours mat deem selwechte Sproochniveau anzeschreiwen, an zwar bei Ubidder, deenen hire Programm vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend approuvéiert gouf (Lycéeën, Gemengen oder staatlech konventionéiert Asbl’en) oder beim Institut national des langues Luxembourg (INLL).

Prozedur fir d’Validéierung vu Certificaten

Fir sech seng Certificate validéieren ze loossen, muss den Demandeur:

  • den Originalcertificat vum Cours;
  • eng Enveloppe mat Timber, op där seng Adress steet, fir datt en de Certificat kann zeréckgeschéckt kréien;

zesummen an enger Enveloppe un des Adress schécken:

Service de la formation des adultes
15, rue Léon Hengen
L-1745 Luxembourg-Kirchberg

De Certificat kënnt erëm mat engem Stempel, dee bestätegt, datt een e Lëtzebuergeschcours gemaach huet, deen d’Konditiounen, déi am Artikel 28 vum Gesetz vum 8. Mäerz 2017 iwwer d’Lëtzebuerger Nationalitéit festgehale sinn, erfëllt.

 

Aktualiséiert