Erwuessenebildung

Jiddwereen, dee méi wéi 18 Joer huet an e Beruff léieren oder sech berufflech nei orientéiere wëll, ka sech an der Erwuessenebildung aschreiwen. Dobäi ass et egal, ob een en Aarbechtskontrakt huet oder bei der ADEM ageschriwwen ass, well een op der Sich no enger Aarbechtsplaz ass.

Déi an der Erwuessenebildung ugebueden Ausbildunge sinn:

·         de Certificat de capacité professionnel (CCP)

·         den Diplôme d'aptitude professionnelle (DAP)

·         den Techniker-Diplom (DT)

De Wee iwwer d’Erwuessenebildung ass méiglech fir déi Beruffer an Handwierker, déi am Règlement grand-ducal iwwer d’Beruffer an d’Handwierker am Kader vun der Beruffsausbildung stinn an déi am duale System (régime concomitant) ugebuede ginn.

Erwuessener, déi sech fir dëse Wee decidéieren, kréien de soziale Mindestloun.

Aktualiséiert