Méisproocheg Erzéiung fir Kanner vun 1 bis 4 Joer

National an international Experte bestätegen, datt kleng Kanner méi Sproochen zur selwechter Zäit kënne léieren, op eng natierlech an intuitiv Aart a Weis.

Studie beleeën, datt kleng Kanner, déi dacks mat méi wéi enger Sprooch a Beréierung kommen, eng gewësse Liichtegkeet entwéckelen, wat d’Léiere vun neie Sproochen, awer och d’Entwécklung vu kognitive Kompetenze betrëfft (vergläichen, analyséieren, prioriséieren …). E Virdeel, vun deem si hiert ganzt Liewe profitéieren.

D’Regierung wëll dës eenzegaarteg Méiglechkeet notzen an alle Kanner déi bescht Startchancë fir d’Schoul an d’Liewe bidden.

Fir kleng Kanner an hirer Sproochentwécklung ze ënnerstëtzen, huet d’Regierung am Oktober 2017 e Programm fir déi méisproocheg Erzéiung vu Kanner vun 1 bis 4 Joer an de Crèchen agefouert.

Déi méisproocheg Erzéiung wäert sech dauerhaft op de Bildungssystem auswierken. D’Kanner kommen esou scho fréi mat deene Sproochen a Kontakt, déi se herno musse schwätze kënnen. Domadder reagéiert d’Regierung op e konkrete Besoin an eisem multikulturellen a méisproochege Land.

Kontakt mat der lëtzebuergescher a franséischer Sprooch, Fërderung vun de Mammesproochen

De Programm vun der méisproocheger Erzéiung gëtt an allen SEA-Betreiungsstrukture fir Kanner vun 1 bis 4 Joer ugebueden, déi dem CSA-System ugehéieren. D’Dageseltere gehéieren net zu dësem Programm, well dës Aart vun der Betreiung d’Konditioune vun enger méisproocheger Erzéiung (1 Betreier pro Sprooch) net kann erfëllen.

D’Kanner an dësem Alter, déi an SEA-Strukture betreit ginn, kommen all a Kontakt mat der lëtzebuergescher an der franséischer Sprooch. Och d’Mammesprooche ginn ënnerstëtzt.

De fréien an deegleche Kontakt mam Lëtzebuergeschen a Franséische geschitt op eng spilleresch Aart a Weis an ass dem Alter an dem Rhythmus vun de Kanner ugepasst. Kanner si vun Natur aus virwëtzeg. Zil ass, hiert Potenzial ze stimuléieren, ouni Drock an Zwang – am Alldag, beim Iessen, Spadséieregoen, Spillen, mat Lidder a Reimen asw.

D’Mammesprooch gëtt dobäi net vernoléissegt. D’Kanner ginn dozou ugehalen, sech an hirer Mammesprooch auszedrécken, well dat fir hir sproochlech Entwécklung, awer och fir d’Entwécklung vun hirer Identitéit, wichteg ass. Dës Wäertschätzung mécht d’Kanner virwëtzeg, si fänken un, sech fir déi verschidde Kulturen a Sproochen, déi ronderëm si geschwat ginn, ze interesséieren.

E Virdeel fir all Kand

De méisproochege Programm ass e wichtegen Deel vun der Regierung hirer Chancëgläichheetspolitik. All d’Kanner profitéiere vun dëser Approche, onofhängeg vun hirer Mammesprooch.

Well se fréi mat Lëtzebuergesch a Franséisch konfrontéiert ginn, hunn d’Kanner méi dacks Geleeënheet an och vill méi Zäit ze entdecken, wéi vill Spaass et ka maachen, zwou Sproochen ze verstoen an sech an zwou Sprooche kënnen auszedrécken. Esou sinn se schonn un e méisproochegt Ëmfeld gewinnt, ier se an d’Schoul kommen.

Lëtzebuergesch ass e wichtegen Integratiounsfaktor. Kanner, déi doheem keen oder just wéineg Lëtzebuergesch schwätzen, kënnen duerch dës fréi Sensibiliséierung d’Sprooch méi séier léieren. Gläichzäiteg kréien se esou eng zolidd Basis fir d’Alphabetiséierung spéider an der Grondschoul, déi jo op Däitsch ass.

Den deeglechen a spilleresche Kontakt mat der franséischer Sprooch bitt de Kanner, déi doheem kee Franséisch schwätzen, en natierlechen, entspaanten Zougang zu dëser Sprooch. Fir d’Kohärenz an d’Kontinuitéit ze garantéieren, gëtt de spillereschen Ëmgang mat der franséischer Sprooch am Zyklus 1 vun der Grondschoul weidergefouert. D’Kanner profitéieren hei alleguer dervun; onofhängeg dovun, ob et den éischte Kontakt mat dëser Sprooch ass oder se schonn eng méisproocheg Betreiung an enger Crèche haten.

 

Wat d’Kanner besser op eis méisproocheg Gesellschaft a Schoul virbereet sinn, wat hir Chancen op e spéideren Erfolleg am Liewe méi grouss sinn.

20 Stonne Gratisbetreiung

D’Kanner vun 1 bis 4 Joer, déi an eng kollektiv Betreiungsstruktur ginn, sollen alleguer vum méisproochege Programm kënne profitéieren. Duerfir ginn zënter Oktober 2017 20 gratis Betreiungsstonnen ugebueden, dëst iwwer 46 Wochen d’Joer.

Kleng Kanner profitéieren esou, onofhängeg vun den Elteren hirem Akommes, vun enger qualitativ héichwäerteger Bildungsoffer, déi besonnesche Wäert op d’Sproochentwécklung leet.

Parallel dozou gouf och de System vum Chèque-service accueil iwwerschafft, fir et den tatsächleche familiäre Situatioune besser unzepassen a jonk Elteren an de finanziell intensive Joren ze ënnerstëtzen.

Qualifizéiert pädagogescht Personal

Déi méisproocheg Erzéiung an de Crèchë gëtt vu qualifizéierten, speziell ausgebilte Fachkräften assuréiert.

Educateuren an Educatricë kréien Aus- a Weiderbildungen ugebueden, déi hinne fundéiert Kenntnisser am Beräich vum Sproocheléiere bei Kanner vermëttelen.

Fir de Betreier déi Zäit ze ginn, déi néideg ass, fir e Vertrauensverhältnis mat all Kand opzebauen an him Kommunikatiounssituatioune kënnen unzebidden, déi senge Besoinen entspriechen, finanzéiert de Staat dat zousätzlecht noutwennegt Personal an den Erzéiungs- a Betreiungsstrukturen, déi dem CSA-System ugeschloss sinn, dëst an der Héicht vun ca. 10 % vun de Stonnen, déi d’Personal geleescht huet, ier de méisproochege Programm agefouert gouf.

E wëssenschaftleche Rot fir d’Begleedung am méisproochege Programm

Fir de méisproochege Programm, deen am Oktober 2017 agefouert gouf, ze begleeden, gouf e wëssenschaftleche Rot an d’Liewe geruff. De Rot setzt sech zesummen aus 12 nationalen an internationalen Experten aus ënnerschiddleche Beräicher wéi der Entwécklung vum klenge Kand, der Méisproochegkeet, der Sproochentwécklung an der méisproocheger Erzéiung. Mat hire fachlechen Avisen an hirer konstruktiver Kritik droen si zur Weiderentwécklung vun der Bildungspraxis bäi a garantéieren, datt d’Moossnamen adäquat a kohärent sinn.

Aktualiséiert