Medienerzéiung a Mediebildung

D’Schoul huet als Missioun, de Schüler den Ëmgang mat der Offer vun de Medie bäizebréngen. Duerfir suergt de Ministère iwwer D'Division Innovation vum Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) dofir, datt:

  • d’Medienerzéiung a Mediebildung op all Niveau vun der Grondschoul an dem Secondaire gefërdert gëtt;
  • d’Medienerzéiung a Mediebildung an déi verschidde Léierprogrammer ageschriwwe gëtt an d’Kompetenzen, déi d’Schüler zu verschiddene Schlësselmomenter an hirer schoulescher Karriär mussen erreechen, kloer definéiert ginn;
  • d’Medienerzéiung a Mediebildung an d’Grondausbildung an d’Weiderbildung vun de Fachkräften am Bildungs- an am sozialpedagogesche Beräich integréiert gëtt.
E Referenzkader

Fir en allgemenge Kader fir déi aktiv a passiv Mediekompetenzen ze schafen, ass e Referenzdokument fir d’Lëtzebuerger Schoul ausgeschafft ginn: Medienerziehung und Medienbildung in der Schule. Hei ginn dës Theme behandelt:

  • Ziler vun der Medienerzéiung a Mediebildung
  • Medielandschaft an Omnipresenz vun de Medien
  • Entwécklung vun de Kompetenze fir eng kritesch a verantwortungsbewosst Kommunikatioun, eng grouss Erausfuerderung fir d’Schoul
Aktiounen

D’Mediendeeg

Am Mee 2012 huet de Ministère deen éischte Mediendag organiséiert, deen sech un d’Léierpersonal aus der Grondschoul an dem Lycée adresséiert huet. Ronn honnert Persounen hunn sech mam Theema „Mit neuen Medien unterrichten“ ausernanergesat. De Mediendag 2013 stoung ënnert dem Motto „Medien verstehen & gestalten“.

D’Woch vun der Press

D’Woch vun der Press gëtt organiséiert a vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend ënnerstëtzt. Eng Woch laang beschäftegen sech déi Klassen, déi bei der Pressewoch matmaachen, eng Stonn den Dag mat engem Sujet, dee mam Theema vun der Woch ze dinn huet. Dës pedagogesch Aktivitéit hëlleft de Kanner ze verstoen, wéi Printmedie fonctionéieren, a si entdecken déi verschidde Facette vum Journalismus an dem Informatiounswiesen.

 

Aktualiséiert