Erzéiung zur nohalteger Entwécklung

D’Erzéiung zur nohalteger Entwécklung (EDD – Éducation au développement durable) ass zu enger onëmgänglecher Aufgab vun der Schoul, ma och den ausserschoulesche Strukture ginn.

D’Zil ass, Kanner, Jugendlecher an och déi Erwuesse fir d’Komplexitéit vun den Erausfuerderunge vun eiser Gesellschaft ze sensibiliséieren, si dozou ze motivéieren, hiert Verhalen ze änneren an als verantwortungsbewosst Bierger ze handelen, zugonschte vun den haitegen an zukünftege Generatiounen.

Si muss dozou féieren, datt d’Bierger d’Komplexitéit vun der Welt an hirer wirtschaftlecher, ökologescher a sozialer Dimensioun begräifen, si soll hir Partizipatioun um demokratesche Prozess ënnerstëtzen a fir jiddwereen d’ganzt Liewe laang zougänglech sinn.

Et geet net dorëms, nach „zousätzlech“ Inhalter ze schafen, ma dës Inhalter interdisziplinär an den Unterrecht an d’Erzéiung anzebauen.

Am Kader vum UNO-Joerzéngt fir d’Erzéiung zur nohalteger Entwécklung (2005-2014) an dem 2. nationale Plang fir d’nohalteg Entwécklung huet e Comité interministériel eng national Strategie fir d’Erzéiung zur nohalteger Entwécklung ausgeschafft. Si gëtt Richtlinne a proposéiert Methoden, wéi een d’Erzéiung zur nohalteger Entwécklung (EDD – Éducation au développement durable) an de Schoulsystem kann integréieren.

An dëser Strategie sinn ë. a. festgehalen:

  • eng Charta „Bildung fir nohalteg Entwécklung“, déi vun den ONGen, déi an deem Beräich aktiv sinn, ënnerschriwwe gouf
  • eng Lëscht vun de BNE-Akteuren an hire pedagogeschen Aktivitéiten
  • en Internetsite fir d’BNE (www.bne.lu)
  • d’Integratioun vum BNE an d’Grondausbildung vum Léierpersonal an de Grondschoulen an an d’Weiderbildung vun de Léierkräften an den Erzéier
  • d’Integratioun vun der nohalteger Entwécklung an de Schüler aus dem Enseignement secondaire classique an dem Enseignement secondaire général hir Mini-Entreprisen

Aktualiséiert