Kulturell Bildung

Eis Gesellschaft brauch d’Kultur, fir sech besser no baussen opmaachen ze kënnen, fir déi eege Geschicht besser ze verstoen, hir Diversitéit ze begräifen. D’Kanner hunn e staarkt Bedürfnis dono a mussen en Zougang zur Kultur an dem kënschtleresche Schafe kréien, souwuel als Betruechter vu baussen ewéi och als Acteur. D’Erfarungen a Projeten um Gebitt vun der Kultur si wichteg fir hir perséinlech Entwécklung, hir Selbstachtung an och fir d’Chancëgläichheet; si fërderen d’Talenter vu jiddwer Eenzelnem a seng Kreativitéit.

De Ministère ënnerstëtzt a begleet pedagogesch interessant kulturell Projeten an Initiativen. Eng „Woche vum Kulturierwen“ (Semaine du patrimoine culturel) gëtt all Joer an den ëffentleche Schoule vum Land organiséiert. E breet Spektrum u Projeten a Materialie gëtt vum Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) ausgeschafft, fir déi kulturell Bildung bei Kanner a Jugendleche vun all Altersgrupp ze fërderen.

Hei eng Auswiel vun Internetsitten, déi online Material fir d’Léierpersonal zur Verfügung stellen:

·         www.multi-script.lu verschaaft Zougang zu enger Panoplie vun Applicatiounen am Beräich vun der kultureller Bildung: mat Lucilin zum Beispill kënnen d’Grondschüler d’Geschicht, d’Politik an d’Geographie vum Lëtzebuerger Land spilleresch entdecken;

·         www.letzebuergerliewen.lu huet all d’Informatiounen zu den Initiative vun der Woch vum Kulturierwen (semaine du patrimoine culturel).

·         www.kulturama.lu ass eng Plattform, déi Kënschtler aus alle Beräicher mateneen a Kontakt bréngt.

·         www.mimamu.lu befaasst sech mat der Musek an der Grondschoul.

·         www.makedra.lu befaasst sech mam Theater an der Grondschoul.

·         www.kulturgeschicht.lu beliicht ënnerschiddlech Facettë vun der Kulturgeschicht vu Lëtzebuerg fir d’Lycéesschüler, op Basis vun enger Rei vu Konferenzen, déi d’Uni Lëtzebuerg organiséiert hat.

·         www.forumpapers.lu stellt e Choix vun Texter aus dem Lëtzebuerger Magazin forum zesummen, déi fir de Gebrauch an de Lycéesklassen ugepasst goufen.

Aktualiséiert