Mäi Kand an enger Schoul aschreiwen

Jee nodeems, wéi al se sinn, ginn d’Kanner, déi nei zu Lëtzebuerg sinn, an d’Grondschoul,de Lycée oder an den ëffentlech internationalen Enseignement. D’Eltere oder d’Tuteure kënnen hir Kanner och, wann se dat wëllen, an enger privater Schoul aschreiwen.

Grondschoul

D’Kanner gi bei deem fir de Schoulunterrecht zoustännege Service oder dem Sekretariat vun där Gemeng, wou d’Kand wunnt, ageschriwwen.

  • Kanner vun 3 Joer: Zykel 1 – Éducation précoce (fakultativ)
  • Kanner vu 4 bis 5 Joer: Zykel 1
  • Kanner vu 6 bis 11 Joer: Zyklen 2 bis 4

D’Gemeng hëlt déi perséinlech Date vum Schüler, deen nei am Land ass, op a gëtt se un de Grondschouldirekter vun der jeeweileger Regioun, de President vum Schoulcomité an de Responsable vun de Cours d’accueil weider.

Verschidden ëffentlech international Schoule bidde Grondschoulklassen an och heiansdo Precoce-Klassen un.

Eng Rei Privatschoule bidde verschidde Bildungsméiglechkeeten un.
Weider Informatiounen: Schoulesch Offer an der Grondschoul

 

Enseignement secondaire classique an Enseignement secondaire général

Fir d’Aschreiwung an d’Orientéierung vun de Jugendleche vun zwielef Joer un, déi nei an d’Land koumen, ass d’Cellule d’accueil scolaire pour élèves nouveaux arrivants (CASNA) zoustänneg. Fir d’Klass an den Niveau ze bestëmmen, déi de Kompetenze vum Schüler entspriechen, evaluéiert d’CASNA säi Schoulwëssen an seng Sproochkenntnesser. Fir den éischte Rendez-vous bei der CASNA mussen dës Dokumenter matbruecht ginn:

  • Carte d’identité oder Pass
  • Zensure vun de leschten zwee Schouljoren
  • wa méiglech eng Kopie vum Certificat de résidence (ze kréie bei der Gemeng) oder eng Bestätegung, datt een eng Demande op internationale Schutz agereecht huet.
International Schoulen

Eng Politik, déi op eng breet Bildungsoffer ausgeluecht ass, fir der Villfalt vun der Lëtzebuerger Schülerschaft gerecht ze ginn, deit op eng räich Bildungslandschaft hin. Jee no Begabung, Besoinen a Wonschvirstellungen hunn d’Schüler Zougang zum klasseschen, allgemengen, europäeschen, internationalen, ëffentlechen oder private Sekundarunterrecht.
Weider Informatiounen: Schoulesch Offer am Enseignement secondaire

 

Aktualiséiert