Museksunterrecht

Fann deng Bün! musekschoulen.lu

Musek ass e wichtege kulturellen Träger an dréit zur Entwécklung vum Kand bäi. Den Intressi fir d’Musek am Allgemenge fërderen, déi verschidden Instrumenter entdecken an erkenne kënnen, sech mat Gesang, Theater an Danz ausdrécken, dat alles gehéiert zur Bildung an dem Allgemengwëssen.

Zu den Aufgabeberäicher vum Ministère gehéiert de Museksunterrecht zesumme mat der Entwécklung vun der Offer an der pädagogescher Koordinatioun vum Museksunterrecht an de Schoulen, de Bildungs- a Betreiungsstrukturen an de Museksschoulen.

Museksunterrecht an der Schoul

An der Grondschoul gehéiert d’musikalesch Bildung zum Léierplang am Kader vun der Aféierung an d’Ästhetik, d’Kreatioun an d’Kulturen, d’Konscht an d’Musek, mat spezifeschem didakteschem Material. A ville Gemenge gëtt et Projete vu Kooperatiounen tëscht Grondschoul- a Museksunterrecht.

Am Lycée gëtt et op 7e e Cours an der Musek an am Enseignement secondaire classique eng speziell Musekssektioun. Verschidde Lycéeën bidden och Optiounscoursen an esouguer Museksstonnen an den ënneschte Klassen un.

D’Musek gëtt och als Mëttel betruecht, mat deem een d’Léieren an anere Fächer kann ënnerstëtzen. Esou gi Lidder a Kannerreimer dacks am Sproochenunterrecht agesat.

Duerch punktuell Initiativen a partizipativ Projeten (Hip Hop Marathon, Be à He(a)ro asw.) entdecken d’Kanner an déi Jonk dat aktiivt Musizéieren an d’Kulturzeen zu Lëtzebuerg, woubäi gläichzäiteg d’Teamaarbecht gefërdert gëtt.

Museksunterrecht an de Gemengen

De Museksunterrecht gëtt op kommunalem Plang organiséiert; ronn 18.000 Schüler vu véier Joer u sinn, an ongeféier 750 Enseignanten, am Museksunterrecht ageschriwwen. D’Coursë kënnen an deenen 3 Conservatoiren, an 12 Museksschoulen an an 23 lokalen Musekscoursen gehale ginn.

De Museksunterrecht verfollegt dräi Ziler:

 • deene Jonken e Goût fir d’Musek an d’Kenntnis vun der Musek nobréngen, béides entwéckelen a fleegen, fir datt si aktiv um musikalesche Liewe kënnen deelhuelen;
 • deene Jonken eng Fachausbildung / speziell Ausbildung an de verschiddene Museksdisziplinne garantéieren, fir datt si spéider Musek studéiere kënnen, zum Beispill op enger Universitéit oder Fachhéichschoul
 • den Erwuessenen Aus- a Weiderbildungscoursen ubidden.Parcours vum Schüler

Am Kader vum Museksunterrecht maache vill Kanner vu véier, fënnef Joer u bei der musikalescher Fréierzéiung mat. Dësen Unterrecht geet iwwer maximal dräi Joer a soll de Kanner de Goût fir d’Musek an d’Freed, sech mat Musek auszedrécken, vermëttelen, entwéckelen a fleegen. D’Kand léiert, zur Musek ze schwätzen, ze sangen, sech ze beweegen, ze danzen. Et entwéckelt säi musikalescht Gehéier an entdeckt déi verschidde Museksinstrumenter.

D’Beschäftegung mat der Musek an dësem Alter dréit vill zur allgemenger Entwécklung bäi, zur Bildung vun intellektuellen a manuelle Fäegkeeten an zur Entwécklung vun der Perséinlechkeet vum Kand.

D‘musikalesch Fréierzéiung bereet och op d’Léiere vun engem Instrument vir.

D‘ Zil vun der allgemenger Museksausbildung iwwer véier Joer an den ënneschte Klassen ass et:

 • de Goût, d’Freed an den Intressi un der Musek ze entwéckelen;
 • fir Grondlagen an der Musek ze suergen an
 • déi instrumental a vokal Studien ze begleeden.

Äert Kand entwéckelt seng stëmmlech Fäegkeeten, säi musikalescht Gehéier, säin aktiivt musikalescht Gediechtnes. Et entdeckt d’Bünenopféierungen. Et gëtt encouragéiert, musikalesch Stécker ze realiséieren an ze interpretéieren, andeems et seng Kreativitéit, seng Phantasie, seng Emotiounen a säi Sënn fir Improvisatiounen abréngt.

Dës musikalesch Bildung ass obligatoresch bis zum Certificat, datt een déi ënnescht Klassen ofgeschloss huet (certificat de la division inférieure), wann ee mat den Instrumental- oder Gesangscoursë wëll weidermaachen.

De Museksunterrecht ka sech, wa gewënscht, iwwer de mëttelsten Niveau (division moyenne) de spezialiséierte mëttelsten Niveau (division moyenne spécialisée) an den ieweschten Niveau (division supérieure) fortsetzen.

Ausser der musikalescher Fréierzéiung an allgemenger Museksausbilung ëmfaasst de Museksunterrecht ënner anerem:

 • Musikstheorie a Kompositioun
 • Instrumentalausbildung
 • Stëmmtraining
 • Chouerdirektioun an Orchesterdirektioun
 • Jazz
 • Spriechkonscht
 • Danz
 • Coursë fir Erwuessener

Hei fannt Dir all d’Informatiounen am Detail

Organisatioun vum Museksunterrecht

De Museksunterrecht gëtt vun de Gemengen organiséiert an ënnersteet dem Ministère fir Bildung, Kanner a Jugend, wat déi pädagogesch Aspekter betrëfft, an dem Inneministère, wat d‘administrativ a finanziell Aspekter ugeet.

Ëm déi pedagogesch a kulturell Koordinatioun këmmert sech eng national Programmkommissioun. Déi administrativ a finanziell Surveillance gëtt vun enger interministerieller berodender Kommissioun fir de Museksunterrecht  assuréiert, där hir Missioun et ass, de Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend an den Inneminister ze beroden.

Déi national Programmkommissioun

Déi national Programmkommissioun (Commission nationale des programmes) gëtt Avisen a mécht Proposen zu

 • den Ziler
 • de Programmer
 • de Stonnepläng
 • den Unterrichtsmethoden
 • de Bicher
 • der Zuel an der Aart vun den Hausaufgaben
 • den Evaluatiouns- a Bewäertungskriterien an de verschiddene Fächer am Museksunterrecht

Si gëtt och ëm hiren Avis gefrot, wou et ëm d’Koordinatioun vum Unterricht a verschiddene Fächer oder verschiddene Forme vum Museksunterrecht geet.

D’Membere vun der Kommissioun gi vum Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend genannt. D’Kommissioun setzt sech aus engem Vertrieder vu jiddwer Conservatoire, zwee Vertrieder vu Musekschoulen, déi an der Association des écoles de musique (AEM) vertruede sinn, engem Vertrieder vum Syndicat intercommunal des Villes et Communes luxembourgeoises (SYVICOL) an engem Vertrieder vun der Union Grand-Duc Adolphe (UGDA) zesummen.

Zesummesetzung vun der nationaler Programmkommissioun (01.09.2021)

De Commissariat à l’enseignement musical

E Commissaire fir de Museksunterrecht ënnerstëtzt déi national Programmkommissioun a suergt derfir, datt déi verschidde Musekschoulen (Conservatoiren, Musekschoulen, Musekcoursen) am ganze Land sech u seng Recommandatiounen an Decisiounen halen.

De Commissaire:

 • suergt an Zesummenaarbecht mat de Vertrieder vun de Gemengen derfir, datt d’Decisioune vun der nationaler Programmkommissioun ausgeféiert ginn, andeems en sech selwer e Bild an den eenzelnen Institutiounen, déi e Museksunterrecht  ubidden, mécht;
 • ass ëmmer dann, wann hien et fir néideg fënnt, als Observateur bei de Jurye vun den Examen a Concoursen derbäi, fir sécherzestellen, datt d’Evaluatiounskriterien an d’Diplomer op nationalem Plang äquivalent sinn;
 • organiséiert an Zesummenaarbecht mat de Conservatoiren den Exame fir den Diplôme supérieur op nationalem Plang;
 • beréit d’Institutiounen, déi e Museksunterrecht  ubidden, wa si sech bei Problemer am pädagogeschen a kulturelle Beräich un hie wenden;
 • beréit de Minister fir Bildung, Kanner a Jugend virun allem am Kader vun der Aféierung an d’Musek;
 • beréit de Minister fir Héichschoul a Fuerschung a puncto Unerkennung vun den Diplomer an Titelen;
 • analyséiert d’Ufroe fir eng finanziell Bäihëllef fir de Museksunterrecht.

Aktualiséiert