Vollständiges Verzeichnis

Lycée privé Emile Metz (LPEM)

Vollständige Kontaktdaten

Lycée privé Emile Metz (LPEM)

50, rue de Beggen
L-1220 Luxembourg
Telefon:  439061-461
Faxnummer:  439061-456
E-Mail-Adresse:  ltpem@education.lu
Internetseite: 
Lycée privé Emile Metz (LPEM)
Telefonnummer Name Titel Funktion E-Mail-Adresse Handynummer
BERCHEM Martine Directrice -
DECKER John Directeur adjoint -

Zum letzten Mal aktualisiert am