Vollständiges Verzeichnis

Lycée Classique de Diekirch (LCD)

Vollständige Kontaktdaten

Lycée Classique de Diekirch (LCD)

32, avenue de la Gare
L-9233 Diekirch
Telefonzentrale:  26807210
Faxnummer:  809584
E-Mail-Adresse:  secretariat@lcd.lu
Internetseite: 
Lycée Classique de Diekirch (LCD)
Telefonnummer Name Titel Funktion E-Mail-Adresse Handynummer
KRAMER Marcel Directeur

Zum letzten Mal aktualisiert am