Vollständiges Verzeichnis

Lycée Hubert Clément (LHCE)

Vollständige Kontaktdaten

Lycée Hubert Clément (LHCE)

2, rue Général Patton
L-4277 Esch-sur-Alzette
Telefon:  55 71 55
Faxnummer:  57 24 04
E-Mail-Adresse:  secretariat@lhce.lu
Internetseite: 

Postanschrift

254
L-4003 Esch-sur-Alzette
Lycée Hubert Clément (LHCE)
Telefonnummer Name Titel Funktion E-Mail-Adresse Handynummer
THEIS Jean Directeur

Zum letzten Mal aktualisiert am