Vollständiges Verzeichnis

Lycée de Garçons (LGL)

Vollständige Kontaktdaten

Lycée de Garçons (LGL)

Place Auguste Laurent
L-1921 Luxembourg
Telefon:  222302-504
Faxnummer:  222302-666
E-Mail-Adresse:  secretariat@lgl.lu
Internetseite: 
Lycée de Garçons (LGL)
Telefonnummer Name Titel Funktion E-Mail-Adresse Handynummer
EYSCHEN Frank Directeur

Zum letzten Mal aktualisiert am