Lëtzebuerger Orthografie – Coursen

D’Lëtzebuerger Orthografie, flott an interessant

Inhalt vum Cours :

Kenntnisser iwwert d'Grondreegele vun der Lëtzebuerger Orthografie an en Iwwerbléck iwwert déi zentral Aktualiséierungen :

  • Vokaler (i, u, o, a; e (ee, e, é, ë))
  • Diphthongen / Duebellauter
  • Konsonanten (“n”-Reegel; “s” + “z”, déi aner Konsonanten)
  • Friemwierder mat deene wichtegsten Ausnamen

Dauer :

5-6 Seancë vu jeeweils 100 Minutten

Dëse Cours riicht sech u Leit, déi :

  • sech fir eis Sprooch a speziell hir Orthografie interesséieren
  • berufflech gutt lëtzebuergesch Schreifkenntnisser brauchen
  • e gudden Ëmgang mat der neier Orthografie sichen
  • sech beim Schreiwen onsécher fillen.

 

Informatiounen an Umeldung fannt dir hei

Dernière mise à jour